Chiro & COVID-19

Chiro in Corona-times

Welke maatregelen worden er door ons getroffen?

Alle maatregelen die wij nemen zijn gebaseerd op de maatregelen die Chiro National ons oplegt (https://chiro.be/corona).

Hygiëne

Om te beginnen willen we jullie ervan verzekeren dat we er alles aan doen om op hygiënisch vlak in orde te zijn. We voorzien genoeg handgel om elk lid de mogelijkheid te geven zijn of haar handen te ontsmetten voor het betreden van de Chiro. Elke leiding draagt constant zijn of haar mondmasker, net zoals alle leden uit bubbel 2.

Maatregelen

Wij werken nog steeds in de twee, voor jullie al gekende, bubbels: bubbel 1 en bubbel 2. Bubbel 1 (pinkel, speelclub, rakwi) heeft zoals gewoonlijk Chiro op zondag, bubbel 2 (tito, keti en aspi) bespreekt dit met de leiding.
Deze twee bubbels worden momenteel verdeeld in kleine bubbels van 25.
We vragen nog steeds aan de ouders om hun leden in te schrijven via Whatsapp tegen ten laatste woensdag avond. Op die manier weten wij aan hoeveel kinderen we ons moeten verwachten en in hoeveel bubbels we moeten spelen;

Gebaseerd op de aanwezigheidslijsten stellen wij groepen op. Deze kunnen af en toe verschuiven qua leden en leiding om ons enerzijds aan de bubbels van 25 te houden en om anderzijds alle leden de kans te geven om naar de Chiro te kunnen komen.

Belangrijk is ook dat de aparte bubbeltjes van bubbel 1 verschillende verzamelpunten hebben om 14u00. Deze worden voor zondag doorgegeven via whatsapp. Aan de ouders vragen we om de kinderen alleen af te zetten mét mondmasker.

Hoe zit het nu met de uitspraak “Kinderen moeten 1 hobby per week kiezen”?

! De maatregel om voor 1 hobby te kiezen wordt sterk aangeraden, wij vertrouwen dan ook op de verantwoordelijkheid van de ouders om hier rekening mee te houden. Chirojeugd Vlaanderen geeft zelf aan dat er hier nog onduidelijkheden over zijn, ze houden ons zo snel mogelijk op de hoogte. ( https://chiro.be/corona )

Bij vragen kunt u altijd bij de hoofdleiding terecht: hoofdleiding.chiromejoca@gmail.com.

Wij proberen dit document geregeld te updaten en aan te passen aan de nieuwe maatregelen.
Huidig bestand is geüpdatet op 08/03/2021.

Volg ons op Facebook!

Kalender