Chiro & COVID-19

Welke maatregelen worden er door ons getroffen?

Alle maatregelen die wij nemen zijn gebaseerd op de maatregelen die Chiro Nationaal ons oplegt (https://chiro.be/corona).

Hygiëne

Om te beginnen willen we jullie ervan verzekeren dat we er alles aan doen om op hygiënisch vlak in orde te zijn. We voorzien genoeg handgel om elk lid de mogelijkheid te geven zijn of haar handen te ontsmetten voor het betreden van de Chiro. Elke leiding draagt constant zijn of haar mondmasker, net zoals alle leden uit bubbel 2.

Maatregelen

Wij werken in twee bubbels. Bubbel 1 (pinkel, speelclub, rakwi) heeft zoals gewoonlijk Chiro op zondag, bubbel 2 (tito, keti en aspi) bespreekt dit met de leiding.
Deze twee bubbels worden momenteel verdeeld in kleine bubbels van 10. Deze kleine bubbeltjes worden gevuld met leden die die week voor de Chiro kozen. Deze keuze moeten de ouders via Whatsapp doorgeven tegen ten laatste woensdag avond.

Gebaseerd op de aanwezigheidslijsten stellen wij groepen op. Deze kunnen af en toe wijzigen qua leden en leiding om ons enerzijds aan de bubbels van 10 te houden en om anderzijds alle leden de kans te geven om naar de Chiro te kunnen komen.

Belangrijk is ook dat de aparte bubbeltjes van bubbel 1 verschillende verzamelpunten hebben om 14u00. Deze worden voor zondag doorgegeven via whatsapp. Aan de ouders vragen we om de kinderen alleen af te zetten mét mondmasker.

Wat nu met die 1 hobby per week?

Alle kinderen moeten voor 1 bepaalde hobby kiezen. Deze keuze geldt voor 1 week. De week wordt gezien van maandag tot maandag, zodat kinderen die de ene week Chiro kiezen op zondag niet de volgende dag (op maandag) kunnen gaan zwemmen. Dit beperkt het mengen van bubbels op korte termijn. Wij vertrouwen er op dat jullie hier zelf jullie verantwoordelijkheid in nemen. Wij kunnen dit namelijk niet bij iedereen nagaan.

Bij vragen kunt u altijd bij de hoofdleiding terecht: hoofdleiding.chiromejoca@gmail.com.

Wij proberen dit document geregeld te updaten en aan te passen aan de nieuwe maatregelen.
Huidig bestand is geüpdatet op 20/02/2021.

Volg ons op Facebook!

Kalender