Groepen

Leeftijdsgroepen

Opdat we voor elk kind spelletjes aangepast aan de leeftijd kunnen spelen, splitsen we ons in groepen:

  • Pinkels: 1e/2e leerjaar, 6/7 jaar
  • Speelclub: 3e/4e leerjaar, 8/9 jaar
  • Rakwi's: 5e/6e leerjaar, 10/11 jaar
  • Tito's: 1e/2e middelbaar, 12/13 jaar
  • Keti's: 3e/4e middelbaar, 14/15 jaar
  • Aspi's: 5e/6e middelbaar, 16/17 jaar

Bij kinderen die bijvoorbeeld een klas zijn overgeslagen of een jaartje zijn blijven zitten kan het zijn dat ze liever bij hun klasgenootjes in de groep zitten dan bij hun leeftijdsgenootjes (of andersom). In overleg met de leiding kunnen zij dan in een andere groep geplaatst worden.